Adapter zuba – na varenje

Na slici je prikazan adapter zuba koji se vari na dasku, ali samo sa gornje strane.